Завршен паркот и во ОУ„Добре Јованоски“

 

 

По изгрдбата на спортската сала Комуналец и Локалната самоуправа го изградија паркот во дворот на училиштето. Паркот е за потребите на населенито, учениците, но и на спортистите кои подготовките ги извршуваат во новата спортска сала.