Локалната самоуправа и Комуналец го уредија дворот во СОУ „Ѓорче Петров“

 

 

Уште еден училиштен простор комплетно уреден со изведба на  бехатон патеки, зелени површини  и урбана опрема. Паркот е за потребите на учениците и наставничкиот персонал.