Кастрење дрвореди и парковски дрвја

 

 

ЈКП„Комуналец“ изврши пролетно кастрење на сите дрвореди и парковски дрвја.

Се кастреше два месеци по сите Јавно прометни површини. Со кастрењето се продолжува животниот век на дрворедите, а воедно се добива и естетки изглед на дрворедите.

Прилеп, е еден од ретките градови во Македонија каде се задржани и редовно се одржуваат дрворедите по главните соообраќајници.