Комуналците на терен во поплавената Пелагонија

 

 

Комуналците на  санација на  критичните места каде надојдената вода успеа да се излее од своите корита и да предизвика штета.

Едно од критичните места е и атарот на Кадино село каде градска река се излеа од своето корито.

Обезбедени се вреќи со песок кои ќе се користат на критичните места, вклучена е АРМ и вработените во ЈКП,  но сепак состојбата треба постојано да се следи поради новите врнежи на дожд и снег.