Се прави плато за миење и дезинфекција на возилата пред депонијата Алинци

 

 

Комуналец со цел да ги испочитува законските прописи гради платоза миње и дезинфекција пред депонијата Алинци.

Ова значи дека секое возило кое излегува од депонијата ќе треба да се исперат  тркалата и да се изврши дезинфекција.