Бехатон пат, со цел да се задоволат потребите на жителите кај гробот Али баба

 

 

Комуналец по барање на граѓаните во соработка со Локалната самоуправа го уредува просторот помеѓу куќите кај гробот Али баба.

Ова е по барање на граѓаните со цел да им се отвори патека за потреботе на жителите. Патеката ќе биде изведена од бехатон, широка околу два метри и изведена со скалишен простор за да се оневозможи проток на моторни возила.