Прилеп со Капела за еден месец

 

 

Капелата е на површина од 1400м2. и ќе биде една од најопремените и најпространите во државава.

 

Досега во Капелата се вложени над 18.000.000 денари.

Вкупната вредност на објектот е 19.643.800 денари и за брзо време треба да се стави во функција.

Набавени и инсталирани се морталните фиоки во вредност од 1.083.000 денари.