Рид

Нов парк во населбата Рид.

     Нова парковска површина уреди ЈКП„Комуналец“ во соработка со Локаланата самоуправа во населбата РИД. Паркот е од забавно рекреативен карактер, каде се наместени детски реквизити за најмладите, клупи за одмор и починка за повозрасните И богато хортикултурно уредување. Предвидено е за 2009 година уште на неколку локации во населбата Рид да се градат маалски паркови.