2013 НЕКА БИДЕ ПОВТОРНО ГОДИНА ЗА ДОБРОТО НА СИТЕ

 

 

Ценети сограѓани, пламенот од Виитлеем да ни го осветлува заеднички зацртаниот пат во сферата на комуналните услуги. Ви посакуваме многу радости, убавини, но,пред се добро здравје и долг живот - се вели во пораката на Комуналец