Ѓогдере

Нов парк во населбата Ѓогдере.

     По барање на граганите, а по налог на Локалната самоуправа, ЈКП„Комуналец“ го изгради паркот во станбениот блок во населбата Гогдере. Паркот е од забавно-рекреативен карактер, каде се наместени детски реквизити за најмладите, клупи за одмор и починка за повозрасните и мал фудбалски терен. Паркот во употреба го пушти градоначалникот Марјан Ристески кој при тоа истакна дека, препознатлив белег на Прилеп ке станат маалските паркови.