Вишне маало

Завршен паркот во Вишне маало.

    Прилепски Комуналец во соработка со Локалната самоуправа го користи последното убаво време за изградба на маалски паркови.Денеска се завршени комплетно градежните и хортикултурните уредувања во парковите во населбата Вишне и двата парка во населбата Тризла кај Сушалните и вториот кој е од затворен карактер кај Пазарчето.


    Паркот ке има две намени за граѓаните и за детската градинка која се наоѓа во оваа населба. Паркот е опремен со сите реквизити и изврешено е озеленување и хортикултурно уредување.