Тризла - под кули

Пуштено во употреба новото детско игралиште во населбата Тризла под кули.

     На задоволство на најмладите, пуштено е во употреба детското игралиште во населбата Тризла.Средствата за изградба на детското игралиште во кој е предвидено да има и забавен парк ги обезбеди Локалната самоуправа и ЈКП„Комуналец“. Вакви маалски паркови во населбата Тризла се предвидени да се градат на 6 локации. Досега ЈКП„Комуналец“ изгради 3 парка во оваа населба.