Комуналците го исчистија излетничкото место Самовилец

 

Во чиста средина ромите го прославија празникот Ѓурѓовден.

 

Прославувањето на Ѓурѓовден за ромите од нашиов град има посебно значење, па затоа пред празникот, комуналците извршија термелно чистење и собирање на отпадот во Дабница.

ЈКП Комуналец со спроведената акција на овој дел од градот, на излетниците и оваа година им овозможи непречено да го прослават празникот.