И комуналците уредуваат кај новата атрактивна општинска зграда

 

Екипи на комуналните претпријатија работат на партерното уредување околу новата општинска зграда.

Со уредувањето на задниот дел на општинската зграда ке се добие целосно партерно уредување и естетко поврзување на овој дел со плоштадот Алексансрија. Паркот ќе опфати тревнати површини, бехатон патеки и хортикултурно уредување со зимзелени и грмушкасти растенија.