6 литри вода во секунда во типската населба

 

Денот на дрвото го искористија денеска и комуналците за засадување на дрвја.

По ова, следува инсталирање на водоводна мрежа и поставување на пумпни станици.