Завршени кружните естетски заштити по Булевар Гоце Делчев

 

Комплетниот булавар „Гоце Делчев“ од зградата Македонија, па се до железничката станица е изработен со вкупно 360 заштитни жардењери.

Овој потег го направи ЈКП„Комуналец“ со цел да се добие естетски изглед на булеварот, но и да им се овозможи непречено движење на граѓаните, но и полесно паркирање на возилата.