Сметководстевен финасиски сектор
 

 

Виолета Петреска

Раководител

Методија Димески

Шеф на сектор


Овој сектор е екипиран со млади и стручни кадри кои навремено одговараат на сите барања од правните и физичките лица.

Тел. 048/428-992