Правен сектор

 

Трајче Мицески

Раководител


Во правниот сектор вработени се стручни и професионални правници кои во секој момент ке ви излзат во пресрет и ке ги ислушааат вашите забелешки.Во секој момент можете да  го контактирате овој сектор.

Тел. 048/428-992

Тел. 048/418-992