Старите гробишта интензивно се уредуваат

Со бехатон патеки, со осветлување, изведување на камени патеки од коцка, изградба на чешми се уредуваат Старите градски гробишта.


Со цел да создаде подобри услови за граѓаните кои ги посетуваат гробиштата Комуналец изгради чешми во автентичен стар стил. Воедно работи на  камените патеки околу гробиштата, со цел ова место комплетно да се урбанизираат.

Покрај изведбата на многу работи, Старите градски гробишта беспрекорно се одржуваат.

 


Од Комуналец велат дека иако немаат надлежности во делот на издавањето на гробните места, сепак тие ке продолжат и понатаму да ги уредуваат старите гробишта, како фрима задолжена да се грижи за чистотата и уредувањето на гробиштата