Договор-мк

Наслов на договор: Набавка на хидраулична автоматска континуална преса и специјално комунално возило за транспорт на отпаден материјал

Референца за публикација: BIOREAL 808/3

 

Јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп има намера да додели Договор за набавка на хидраучична автоматска континуална преса и специјално комунално возило за транспорт на отпаден материјал во Прилеп, Република Северна Македонија, со финансиска поддршка од програмата на Европска Унија Интеррег – ИПА Прекугранична соработка, Грција – Поранешна Република Македонија. Тендерското досие е достапно на веб – страницата на Јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп http://komunalecprilep.com.mk/ и исто така, објавено на веб страницата на Општина Прилеп https://www.prilep.gov.mk/.

Крајниот рок за поднесување на тендерите е 12:00 часот, по Централно европско време, до 20.05.2019.

Можни дополнителни информации или појаснувања/прашања ќе бидат објавени на веб страницата на Јавното Комунално претпријатие Комуналец Прилеп: http://komunalecprilep.com.mk/.

 

Тендерска документација