Месечна архива

октомври 2019

Се чистат камените sидови од Дабнички канал

Моментално се чисти најпроблематичниот дел од Дабнички канал, кај зградите во населбата Вишне, поточно, на непристапниот терен зад импровизираните гаражи. Овој дел од речното корито, подолго време е обраснат со трње и шипови, зашто…

Комуналец започна со засадување на есенско цвеќе.

Убавото време им послужи на комуналците да започнат со засадување на цвеќе. Ќе се засадува во наслебата Димо Наредникот, во центарот на градот, во паркот на Могилата, кај градскиот саат, а ќе се отвораат и нови алеи, со цел парковите да…

Апелираме на повисока граѓанска свест и правилно одлагање на отпадот.

Фотографиите говорат на какво ниво е нашата култура со правилното одлагање на отпадот. Ова е секојдневна слика по Дабнички канал, наспроти типската населба. Иако овој дел од речното корито се исчисти со механизација, а во тек е финото рачно…

ЈКП „Комуналец“: Апелираме на повисока граѓанска свест и правилно одлагање на отпадот.

Градежен шут, стаклена амбалажа, пилевина, биоразградлив отпад од остатоци од правењето на зимница, остатоци од турање на вино, пластични отпадни предмети, отпадни дрва, камен, градинарски и отпад од косење на трева или кастрење на огради и…

Се прави темелно чистење на Дабнички канал

По чистењето со механизација на Дабнички канал, комуналците од денеска започнаа да ги чистат зидовите од каналот и помалите остатоци од отпад кои немало можност да се исчистат со механизација. Покрај ова, Инспекторатот при Локалната…

Се доработува детскиот парк на Могилата

„Комуналец“ привршува со активностите за уредување на детскиот парк. Се доработуваат детските базени кои се полнат со ситна просена песок за игра на најмладите. Воедно, околу детските реквизити се заштитува со песок за да не дојде до…

Започна есенското кастрење и сечење на проблематични дрвја

ЈКП,, Комуналец,, - Прилеп, започна со кастрење на дрвјата низ парковите, а ќе се продолжи и со есенско кастрење на дрвјата по дрворедите. Воедно, ќе се работи и на целосно сечење на стари проблематични дрвја по проценка и издадено Решение…