Месечна архива

август 2019

За 2 недели, 13 домаќинства се обратиле до „Комуналец“

13 домаќинства ги искористиле бесплатните услуги од „Комуналец“ за собирање и транспорт на друг вид на категории на отпад, освен градежен шут, за кој се наплаќа услугата со нарачка на контејнер од 5м3 или трактор од 2м3. Но, и покрај…

Започна транспортот на отпад од Дабнички канал

Неделава, заради работа на транспортните возила за отпад и механизацијата која работи на чистење на Дабнички канал, но и заради исцедокот од отпадот, се замолуваат возачите доколку се во можност да ги одбегнуваат улиците „Кеј 11 септември“…

Се чисти Дабнички канал

Се чисти коритото од Дабнички канал на потегот од вливот во Градска река, па се до населбата „Тризла“, до мостот со ул„Ердован Шабаноски". Пластични предмети, облека, јоги, теписи, палстична амбалажа, израснати трње и дива трева, натоложена…

Повторно се чистат дивите депонии по колскиот пат за Дабница

Над 40 м3 исчистен е отпад од неколкуте диви депонии по патот за Дабница. Овие диви одлагалишта на отпад се исчистија на почетокот на месец мај, но за кратко време, за жал сликата беше повторно иста. Од месното население од населбата…

Бесплатно организирано собирање на габаритен отпад

СООПШТЕНИЕ! ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, ги известува граѓаните дека почнуваќи од 19 август, ќе врши бесплатно организирано собирање на габаритен отпад од домаќинствата, секој четврток, од 7 до 14 часот. Граѓаните потребно е само да

За неполни два месеци од чистењето, Дабички пат и просторот околу споменичното обележје затрупани со…

Не поминаа ниту два месеци од комплетната генералка во населбата Тризла, Дабнички пат и други локации, сликата е разочарувачка. Стар мебел, пластични предмети, остатоци од електрични и електронски апарати, овчји кожи и што ли уште не, се…

Превртени контењери во центарот на градот

7.08.2019 год. утринска слика во центарот на градот Рано утрово вака изгледаше собирниот пункт за отпад пред поранешен хотел Скопје. Во последно време зачестија штетите кои ги трпи Комуналец од хулиганскиот однос на несовесните, но и…

За габаритен отпад јавете се на 048/428-992

Ова се фотографии од совесен граѓанин направени вчера во доцните вечерни часови, по исфрлањето на мебелот од неговиот сосед. Ова на фотографииве е мебел (габаритен отпад) кој бил сопственост на несовесен граѓанин, а исфрелен на…