Месечна архива

септември 2018

Преуредување на одредени делови низ градов

Должни сме  да објасниме пред  јавноста што  работиме и кои се причините за преуредување на одредени делови низ градов. Централниот дел на улицата „Димо Наредникот“ е граден и пуштен во употреба во 2009 година. Од самиот старт со работа…